Seminarii

ONLINE COURSES | On-line, On-site, no difference!

by Alexandra Enache on 30/03/2020

Activitatea didactic? online în cadrul Universit??ii Româno-Americane s-a desf??urat prin utilizarea de c?tre cadrele didactice, studen?ii ?i masteranzii URA a platformei proprii https://paginamea.rau.ro/. Activitatea didactic? a putut fi completat?, în func?ie de specificul disciplinei, prin teme de cas?, lucr?ri de laborator ?i proiecte. Microsoft Teams pentru sus?inerea activit??ii didactice online URA continu? procesul de #OnlineLearning pe Microsoft [...]

Atelierului Digital – Social Media

by Alexandra Enache on 10/03/2019

Universitatea Româno-American? ?i Google v? invit? la o nou? sesiune a Atelierului Digital, ce va avea loc în data de 18 martie 2019, de la ora 11:30, în sala de curs 321 (corp B, etaj 3). Programul Atelierul Digital este destinat studen?ilor pasiona?i de marketing digital, care vor s? înve?e ?i s? aplice elementele care [...]

{ 0 comments }

O nou? sesiune marca Atelierul Digital

by Alexandra Enache on 25/10/2018

Universitatea Româno-American? ?i Google v? invit? la o nou? sesiune a Atelierului Digital, ce va avea loc în data de 5 noiembrie 2018, de la ora 15:00, în sala de curs 321 (corp B, etaj 3). Programul Atelierul Digital este destinat studen?ilor pasiona?i de marketing digital, care vor s? înve?e ?i s? aplice elementele care [...]

{ 0 comments }

Facultatea de Management-Marketing ?i Centrul de Studii Româno-Japoneze ”Angela Hondru” din cadrul URA v? invit? la prelegerea “Japanese-Style Management: Recent Changes and Future Prospective” sus?inut? de domnul profesor Kaoru NATSUDA de la College of International Management, Ritsumeikan Asia Pacific University, Japonia. Principalele subiecte abordate vor fi: Japanese Corporate Management System Japanese Human Resource Management System [...]

{ 0 comments }

Universitatea Româno-American? organizeaz? în parteneriat cu University of Applied Sciences Utrecht / Business School, din Olanda, un program de colaborare interna?ional? în domeniile antreprenoriat ?i marketing. Programul este destinat studen?ilor care doresc s? î?i dezvolte abilit??ile antreprenoriale într-un context interna?ional, prin participarea al?turi de studen?ii olandezi la ateliere de lucru, cursuri în domeniul afacerilor interna?ionale, [...]

{ 0 comments }

Seminarul “EURO… un pod prea îndep?rtat?”

by Alexandra Enache on 08/12/2017

Universitatea Româno-American? în parteneriat cu Banca Na?ional? a României organizeaz? pe data de 13 decembrie 2017, începând cu ora 9:00, în Sala Senatului, evenimentul intitulat “EURO … un pod prea îndep?rtat?”. Scopul seminarului este promovarea ?i adaptarea la cultura academic? româneasc? a unui proiect-pilot de comunicare conversa?ional?-seminarul în format “Davos-style”. Formatul de lucru este de [...]

{ 0 comments }

Japanese Culture Days

by Alexandra Enache on 25/04/2017

The 7th edition of the Japanese Culture Days will be held between May 17th and May 21st 2017 at the Romanian-American University. Its main objective is to offer the public the opportunity to get in touch with the contemporary and traditional Japanese culture. During this Japanese week we have the pleasure to invite you to [...]

{ 0 comments }

În scopul corel?rii permanente a ofertei educa?ionale cu cerin?ele pie?ei muncii, precum ?i a cre?rii unui mediu de interac?iune concret, Universitatea Româno-American? din Bucure?ti organizeaz? târgul de joburi ?i internshipuri RAU JOB FAIR, edi?ia a IV-a. Târgul va avea loc pe data de 4 aprilie 2017, între orele 10:00 – 17:00, în incinta Universit??ii Româno-Americane (Bld. Expozi?iei, [...]

{ 0 comments }

ACCELERATE YOUR CAREER (ACCA)

by Alexandra Enache on 07/11/2016

Facultatea de Rela?ii Comerciale ?i Financiar-Bancare Interne ?i Interna?ionale din cadrul Universit??ii Româno-Americane are pl?cerea s? v? invite s? participa?i la evenimentul ACCELERATE YOUR CAREER. În cadrul acestei întâlniri va fi prezentat Sistemul de Burse Accelerate, prin intermediul c?ruia studen?ii pot beneficia de anumite facilit??i în demersul lor de ob?inere a certific?rii ACCA. Evenimentul va [...]

{ 0 comments }

Facultatea de Management-Marketing din cadrul Universit??ii Româno-Americane are pl?cerea de a v? invit? la conferin?a “Marketing in Eastern and Central Europe”, sus?inut? de c?tre renumitul profesor Laszlo Jozsa de la Universitatea “Szechenyi Istvan” din Gyor (Ungaria). Evenimentul va alea loc în data de 8 noiembrie 2016, în intervalul orar 15:30 – 16:30, în sala 328 [...]

{ 0 comments }