Excursii

Înscrie-te în programul DofE Award România!

by Alexandra Enache on 30/09/2016

Ai între 18 ?i 24 de ani? Vrei s? încerci ceva nou ?i s? ob?ii certificate de prestigiu f?când ceea ce î?i place? Universitatea Româno-American? te încurajeaz? s? te împlici în programul DofE Award! DofE Award este liderul mondial în premierea reu?itelor tinerilor ?i este locul unde vei câ?tiga experien??, î?i vei face prieteni ?i [...]

{ 0 comments }

Facult??ile de RCFBII, IM ?i DR au pl?cerea de a invita toate cadrele didactice ?i studen?ii Universit??ii Româno-Americane s? vin? al?turi de noi într-o excursie la Poiana Bra?ov! Se apropie sezonul de iarn? ?i putem s?rb?tori împreun? Ziua Na?ional? a României, 1 decembrie, într-o excursie de 3 zile în una dintre cele mai frumoase ?i renumite sta?iuni montane din România. [...]

{ 0 comments }

Universitatea Româno-American? are în implementare 2 proiecte Youth in Action pentru studen?i care se vor desf??ura în Turcia, în luna Octombrie. Participan?ii sunt înso?i?i de 2 cadre didactice în fiecare proiect. Toate cheltuielile de cazare ?i mas? sunt acoperite de organizatori, precum ?i 70% din pre?ul transportului. Participan?ii trebuie s? acopere numai urm?toarele costuri: 30% [...]

{ 0 comments }