Conferinte

FUTURE BUSINESS HUMAN BUSINESS

by Alexandra Enache on 15/10/2019

Modelul inovativ de afaceri ”Business Soul2$oul” a fost construit pentru a provoca liderii de business deschi?i s? ias? din vechile pattern-uri de func?ionare ?i s? creeze un nou cadru de business unde Omul este nucleul oric?rei afaceri de succes. Atunci când alegem s? punem Omul în fruntea listei de indici de m?surare a performan?ei afacerii [...]

Centrul de Drepturile Omului ?i Migra?ie din cadrul Universit??ii Româno-Americane v? invit? la un eveniment special, sus?inut de partenerii de la Wolters Kluwer România, în data de 10 aprilie 2019, între orele 10 – 12:00, în Amfiteatrul ”Woodrow Wilson”. Inteligen?a artificial? a devenit un termen extrem de prezent în via?a noastr?. Studen?ii de azi trebuie [...]

{ 0 comments }

Meet the #Oracle professionals!

by Alexandra Enache on 22/03/2019

Universitatea Româno-American? v? invit? miercuri, 27 martie 2019, de la ora 12:00, în Sala Senatului URA, la o întâlnire cu domnul Sorin Mîndru?escu, Oracle Romania Country Manager& Central and Eastern Europe Cloud Leader. Înainte de a se al?tura Oracle România, domnul Mîndrutescu a de?inut func?ii de conducere în cadrul unor b?nci importante din România, precum Banca [...]

{ 0 comments }

Calea spre succes la feminin, edi?ia a VIII-a

by Alexandra Enache on 15/03/2019

Universitatea Româno-American? v? invit? la cea de-a VIII-a edi?ie a evenimentului “Calea spre succes la feminin”, ce î?i propune s? ofere modele feminine de succes tinerilor, modele care-i pot impulsiona s?-?i contureze propriul drum spre împlinirea profesional? ?i personal?.  V? a?tept?m cu drag, mar?i, 26 martie 2019, de la ora 11:30, în Sala Senatului.

{ 0 comments }

Antreprenor vs Manager

by Alexandra Enache on 30/10/2018

Facultatea de Management-Marketing din cadrul Universit??ii Româno-Americane v? invit? la masa rotund? ”Antreprenor vs Manager”. Invitatul nostru este domnul Victor Ungureanu, un bun cunosc?tor al realit??ilor mediului de afaceri interna?ional. Evenimentul va avea loc joi, 01 noiembrie 2018, începând cu ora 13:30, în Sala Senatului Universit??ii Româno-Americane (corp C, etaj 1). Limb? de lucru: român? Participarea [...]

{ 0 comments }

Facultatea de Educa?ie Fizic?, Sport ?i Kinetoterapie a Universit??ii Româno-Americane organizeaz? edi?ia a II-a a evenimentului Sesiunea Na?ional? de Comunic?ri ?tiin?ifice “Prin sport celebr?m s?n?tatea ?i centenarul”. Activitatea este organizat? în colaborare cu Institutul de Studii, Cercetare ?i Inovare al Universit??ii Titu Maiorescu, Departamentul de Educa?ie Fizic? ?i Sport al Academiei de Studii Economice din [...]

{ 0 comments }

Digital Transformation Forum – 2018, Bucure?ti @URA

by Alexandra Enache on 19/04/2018

În numele Digital Communication Network (DCN) ?i al Universit??ii Româno-Americane (URA) ne face o deosebit? pl?cere s? v? adres?m invita?ia de a participa la Digital Transformation Forum, Governance x Watchdogs (Bucure?ti, 3-4 mai 2018). Forumul se va desf??ura la Universitatea Româno-American?, Bd. Expozi?iei, Nr.1B, Sector 1, 012101, Bucure?ti – Aula Magna. Digital Transformation Forum se [...]

{ 0 comments }

Facultatea de Management-Marketing ?i Centrul de Studii Româno-Japoneze ”Angela Hondru” din cadrul URA v? invit? la prelegerea “Japanese-Style Management: Recent Changes and Future Prospective” sus?inut? de domnul profesor Kaoru NATSUDA de la College of International Management, Ritsumeikan Asia Pacific University, Japonia. Principalele subiecte abordate vor fi: Japanese Corporate Management System Japanese Human Resource Management System [...]

{ 0 comments }

Adecco School of HR & CEO for One Month

by Alexandra Enache on 01/03/2018

Î?i dore?ti s? interac?ionezi cât mai bine cu mediul de afaceri ?i s? afli cele mai importante elemente din cadrul proceselor de recrutare? Vrei s? afli punctele cheie care stau la baza unui CV sau vrei s? înve?i cum se realizeaz? o scrisoare de inten?ie sau un email de mul?umire? Î?i dore?ti s? afli mai [...]

{ 0 comments }

Gala “Din apreciere pentru tine”

by Alexandra Enache on 28/02/2018

Universitatea Româno-American? sprijin? Gala “Din apreciere pentru tine”, evenimentul de lansare a Federa?iei Patronatelor Femeilor Antreprenor, entitate asociativ? feminin? care reune?te mai multe patronate ?i asocia?ii care au femeia în centrul ac?iunilor ?i preocup?rilor acestora. Evenimentul va avea loc pe 8 martie 2018, de la ora 19:00, la Palatul Parlamentului (sala Unirii), iar la final, [...]

{ 0 comments }