scoala de vara

 

 SCOALA DE VARA SI CONFERINTA

PROBLEMATICI ACTUALE ALE DREPTULUI AFACERILOR

Universitatea Romano - Americana din Bucuresti, 12 - 16 septembrie 2012


RAU


UNIVERSITATEA ROMANO - AMERICANA

 

Universitatea Romano-Americana a fost infiintata in anul 1991, avand drept scop promovarea valorilor educationale ale invatamantului superior american pe fondul bogatelor traditii ale invatamantului romanesc.

Universitatea Romano-Americana are misiunea de a asigura si dezvolta resursele si instrumentele necesare derularii proceselor de educatie si de cercetare stiintifica, la standarde de calitate ridicate, necesare asigurarii competitivitatii in Spatiul European al Invatamantului Superior si al Cercetarii Stiintifice (definit prin Declaratiile de la Bologna, Copenhaga si Lisabona si promovat prin complexul legislativ privind Strategia Nationala pentru Invatamantul Superior din Romania).

Misiunea si obiectivele asumate individualizeaza Universitatea in sistemul national de invatamant superior romanesc prin claritate, distinctie si specificitate. Strategia generala a Universitatii Romano-Americane are in vedere integrarea organica in arhitectura spatiului educational european si internationalizarea activitatilor de invatamant si cercetare stiintifica.

In Universitatea Romano-Americana se desfasoara o intensa activitate de cercetare stiintifica, la nivelul catedrelor facultatilor, in cadrul Departamentului de Cercetare Stiintifica, al Centrelor si laboratoarelor de Cercetari precum si individual.

Experienta internationala constituie o componenta vitala a educatiei studentilor si a pregatirii cadrelor didactice. Universitatea Romano-Americana are incheiate acorduri si intelegeri cu universitati din SUA, universitati si institutii din Europa, America Latina, etc. In cadrul carora se practica schimburi interacademice pentru cadre didactice si studenti, manuale, urmarindu-se adaptarea si implementarea unor valori educationale din invatamantul superior american si european, in scopul realizarii standardelor de calitate si competitivitate a procesului de invatamant.

DSC08964Universitatea dispune de o baza materiala care asigura desfasurarea in conditii optime a procesului educational. Cu o suprafata de peste 34.500 metri patrati. Campusul cuprinde: o aula de tinuta internationala, amfiteatre, sali de curs, sali de seminar, centre si laboratoare pentru cercetare, laboratoare de informatica, laborator de criminalistica, laborator pentru simularea negocierilor de afaceri internationale, laborator didactico-fonic, biblioteca cu sali de lectura si fond de carte valoros in continua actualizare, cabinete medicale si sali de sport, clubul studentilor, agentie de turism, capela pentru ruga studentilor, spatii pentru personalul tehnico-administrativ, camin-hotel cu 11 etaje pentru cazarea studentilor, cantina-restaurant, etc.

Campusul Universitatii este impresionant prin dimensiuni, arhitectura, tehnologie de constructie, dotari, functionalitate si totodata este laboratorul formarii de valori profesionale si de caractere, de oameni capabili sa-si asume raspunderi, sa ia decizii corecte si sa-si indeplineasca onest obligatiile ce le revin. Prin conditiile de studiu si viata pe care le ofera, Campusul consolideaza locul de excelenta pe care Universitatea Romano-Americana il detine in peisajul invatamantului superior romanesc.

 

 

 

FACULTATEA DE DREPT

Facultatea de Drept a fost infiintata ca parte componenta a Universitatii Româno-Americane in anul 1991, fiind acreditata prin Legea nr. 274/15 mai 2002.

Facultatea de Drept asigura formarea de specialisti în stiinte juridice cu inalta pregatire profesionala, corespunzator standardelor stabilite in cadrul Procesului de la Bologna si tendintelor de dezvoltare a societatii romanesti in contextul integrarii Romaniei in Uniunea Europeana.

Facultatea asigura pregătirea generala si aprofundarea cunostintelor studentilor si masteranzilor, in domeniul „Drept”. Facultatea de Drept abordeaza problematica juridica in continuă reformă legislativa, in vederea infaptuirii justitiei pe principiile statului de drept.

Obiectivele urmărite de Facultatea de Drept vizeaza:

  • formarea de specialisti bine cotati din punct de vedere profesional in magistratura, avocatura, administratie publica centrala si locala etc., cu o buna logica juridica, apti sa aplice in conditii obiective prevederile actelor normative si sa contribuie la perfectionarea continua a cadrului legislativ, corespunzator cu evolutia relatiilor socio-economice din tara si Uniunea Europeana;
  • adaptarea periodica a nomenclatorului de discipline din cadrul specializarii, pentru a raspunde permanent cerintelor de cunoastere, pregatire si profesionalizare la nivelul justitiei performante;
  • alinierea sistemului educational (sub aspect curicular) la standardele universitatilor europene;
  • perfectionarea continua a managementului calitatii in procesul de invatamant;
  • monitorizarea modului de integrare a absolventilor in domeniile in care s-au specializat.